Tumblelog by Soup.io
 • greendaemon
 • globalbeauties
 • kremowesandaly
 • lubiew0
 • calliope
 • afrocostamgowno
 • Hanoi
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • bartch
 • ilovestrawberries
 • thenatuss
 • agateniaaa
 • nestlee
 • ompalompa
 • Beatrix
 • messyhead
 • followyourdreams
 • inspirations
 • klapki
 • sskittles
 • soup95
 • maryjanejanis
 • nishe1
 • whenthesungoesdown
 • wizekid8
 • laziness
 • danielmazur
 • pandorcia
 • urojenie
 • sunset-driver
 • Ota
 • LeStrange
 • silence24
 • Bart966
 • HeavierThanHeaven
 • emciu
 • Ssss
 • cuilwarthien666
 • qbshtall
 • bloodrainbow
 • flawless
 • shutters
 • amania
 • youatemyenchilada
 • section
 • cleo1616
 • Americanlover
 • delicja8
 • captainamerica
 • blakbrada
 • couldntcareless
 • arga
 • klotylda
 • steffs
 • RockYourMind
 • 18alexa18
 • simp
 • onanowa
 • zurial
 • dna
 • jamess
 • Bundz
 • git
 • kingalascaux
 • spzkaz
 • PeaceInHeart
 • wiedzmik
 • chybakpisz
 • jubilee
 • madworlds
 • lubiewo--
 • doa
 • hope96
 • unitedsoupsplaces
 • muji
 • shallowness
 • manna
 • idealabs
 • adaamanth
 • bloodymary
 • silence96
 • peper
 • countingme
 • cornucopia
 • berewere
 • YELLOWBREEZES
 • spokomadzia
 • inspiration-emotions
 • dyamihoke
 • Kamiilka
 • werka
 • farrow
 • hotmonkey
 • nexxt
 • leka
 • susette
 • dancingonmyown
 • nanapush
 • leksa
 • lanugo
 • flitterempire
 • angelsdemon
 • pannaamy
 • myhonolulu
 • theone1
 • adzix69
 • myfeelingsforu
 • dudzia
 • monusingh2611
 • witzeclown
 • ladybiiird
 • guyver
 • arcen
 • boneless
 • Last-minute
 • madreality
 • GrantBiggs
 • dauser
 • Karolinuka
 • annik
 • agencja
 • somewhereonlyweknow
 • stanniewazkosci
 • yaelie
 • yepyep
 • reign-over-nothing
 • stockholmsyndrome
 • mmisiekABC
 • naich
 • friendstraveluk
 • biauek
 • keyrings
 • didlirnik
 • AsTheSunKissedHorizon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

Niekiedy miał wielką ochotę pójść sobie dokądkolwiek, zniknąć stąd zupełnie; nawet podobałoby mu się jakieś ponure, odludne miejsce, żeby tylko był sam ze swoimi myślami i żeby nikt nie wiedział, gdzie on się znajduje (...), żeby mógł rzucić się na kanapę, wetknąć twarz w poduszkę i przeleżeć w ten sposób cały dzień, całą noc i jeszcze dzień.
— Fidor Dostojewski "Idiota"
7667 4cc7 500
Reposted fromnwojski nwojski vianieprzytomny nieprzytomny
2086 1ceb 500
Reposted frompunisher punisher viaelloko elloko
9440 3012
Reposted fromvampiric vampiric viaelloko elloko
1273 7fa5 500
Reposted fromtichga tichga viatishka tishka
1733 3f34 500
Reposted fromfungi fungi viavogel vogel
0064 df08 500
Reposted fromministerium ministerium viavogel vogel
2431 7a56 500
Reposted fromdinoho dinoho viaanonim anonim
1011 1736 500
Reposted fromministerium ministerium viamagdulum magdulum
2218 6aca 500
i know that feel
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaanonim anonim
9682 878d
Reposted fromoopsiak oopsiak vianicciekawego nicciekawego
2103 c24c 500
Reposted fromtfu tfu viateardrop teardrop
5303 3dce
Fran Rodriguez
Reposted fromNajada Najada viagabunia gabunia
2511 83bc 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec vianicciekawego nicciekawego
4234 e1c9 500
Reposted fromkelu kelu vianicciekawego nicciekawego
2360 95aa 500
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
3187 9858 500
7850 6878 500
już jestem
Reposted fromvandalize vandalize vianiggertits niggertits
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl