Tumblelog by Soup.io
 • greendaemon
 • globalbeauties
 • kremowesandaly
 • lubiew0
 • calliope
 • afrocostamgowno
 • Hanoi
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • bartch
 • ilovestrawberries
 • thenatuss
 • agateniaaa
 • nestlee
 • ompalompa
 • Beatrix
 • messyhead
 • followyourdreams
 • inspirations
 • klapki
 • sskittles
 • soup95
 • maryjanejanis
 • nishe1
 • whenthesungoesdown
 • wizekid8
 • laziness
 • danielmazur
 • pandorcia
 • urojenie
 • sunset-driver
 • Ota
 • LeStrange
 • silence24
 • Bart966
 • HeavierThanHeaven
 • emciu
 • Ssss
 • cuilwarthien666
 • qbshtall
 • bloodrainbow
 • flawless
 • shutters
 • amania
 • youatemyenchilada
 • section
 • cleo1616
 • Americanlover
 • delicja8
 • captainamerica
 • blakbrada
 • couldntcareless
 • arga
 • klotylda
 • steffs
 • RockYourMind
 • 18alexa18
 • simp
 • onanowa
 • inajaa
 • dna
 • jamess
 • Bundz
 • git
 • kingalascaux
 • spzkaz
 • PeaceInHeart
 • wiedzmik
 • chybakpisz
 • jubilee
 • madworlds
 • lubiewo--
 • doa
 • hope96
 • unitedsoupsplaces
 • muji
 • shallowness
 • manna
 • idealabs
 • adaamanth
 • bloodymary
 • silence96
 • peper
 • countingme
 • cornucopia
 • berewere
 • YELLOWBREEZES
 • spokomadzia
 • inspiration-emotions
 • dyamihoke
 • Kamiilka
 • werka
 • farrow
 • hotmonkey
 • nexxt
 • leka
 • susette
 • dancingonmyown
 • nanapush
 • leksa
 • lanugo
 • flitterempire
 • angelsdemon
 • pannaamy
 • myhonolulu
 • theone1
 • adzix69
 • myfeelingsforu
 • dudzia
 • monusingh2611
 • witzeclown
 • ladybiiird
 • guyver
 • arcen
 • boneless
 • Last-minute
 • madreality
 • GrantBiggs
 • dauser
 • Karolinuka
 • annik
 • agencja
 • somewhereonlyweknow
 • stanniewazkosci
 • yaelie
 • yepyep
 • reign-over-nothing
 • stockholmsyndrome
 • mmisiekABC
 • naich
 • friendstraveluk
 • biauek
 • keyrings
 • didlirnik
 • AsTheSunKissedHorizon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

4194 b8f9
Reposted fromlusacan lusacan viaPsaiko Psaiko
4639 b1c1 500
Reposted fromfyi fyi
Reposted fromFlau Flau viafyi fyi
3845 1390 500
Reposted fromlyder lyder viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
7872 f5b6 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagrenzli grenzli
Reposted fromgruetze gruetze
Reposted fromgruetze gruetze
6886 f588 500
Reposted fromMiziou Miziou viasargon sargon
9720 f339 500
Reposted frompimpus pimpus viapankamien pankamien
8986 287e
Reposted fromgruetze gruetze viaPsaiko Psaiko

piefacemcgee:

protocol00:

>saves rare items for the most dire of situations

>gets through the whole game without using any of them

“what if there’s an emergency”

-gets into an emergency-

“WHAT IF THERE’S A BIGGER EMERGENCY”

Nigdy nie dawajcie wiary, gdy będą was przekonywać, że ludzie i zwierzęta mają wspólne interesy, że dobrobyt jednej strony oznacza dobrobyt drugiej. To wszystko łgarstwa. Człowiek nie dba o interesy żadnego stworzenia - wyłącznie o własne.
— George Orwell – Folwark zwierzęcy
Reposted fromnyaako nyaako viakurdebele kurdebele
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.

October 22 2017

1788 b58c
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 vianoisetales noisetales
Reposted fromFlau Flau
Reposted fromavaritia avaritia viasofias sofias
9782 fb73 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajagger jagger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl